+

Kompendium

Kompendium wiedzy w zakresie oświetlenia przejść - ściągnij plik.
+

Rozwiązanie

Pomoc w doborze oświetlenia - wyślij do nas e-mail.
+

Analiza

Analiza, pomiary oświetlenia i  badania przejść
- wyślij e-mail.

pzuPZU jako jedna z niewielu firm ubezpieczeniowych utworzyła fundusz prewencyjny, z którego finansuje działalność prewencyjną:

  • przeciwpożarową,
  • przeciwkradzieżową,
  • działania na rzecz ochrony zdrowia (przede wszystkim działania, których celem jest wspierania placówek służby zdrowia w zakresie finansowania zakupu aparatury medycznej dla szpitali i klinik,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach pracy, z którymi od lat współpracuje PZU (ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakupu specjalistycznego sprzętu bhp oraz ppoż),
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym),
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych (szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz ich najbliższej okolicy – progi zwalniające, barierki zabezpieczające wybiegnięcie dzieci na drogę, podwyższone krawężniki, wykładziny antypoślizgowe).

 

W ramach prowadzonej od wielu lat działalności prewencyjnej PZU dba w sposób szczególny o ograniczenie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia.

Skala zaangażowania finansowego PZU w działania prewencyjne czyni z firmy niezaprzeczalnego lidera na polskim rynku ubezpieczeniowym. Każdego roku PZU przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych na działalność prewencyjną, wspierając Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR, TOPR i WOPR oraz finansując kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach.

PZU prowadzi również bardzo intensywne działania prewencyjne o charakterze lokalnym, na poziomie placówek terenowych – Oddziałów. PZU angażuje się w całej Polsce w ścisłą współpracę z lokalnym biznesem, placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi oraz instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo publiczne.

Dofinansowanie programu "Bezpieczne Przejście dla Pieszych" jest właśnie taką inicjatywą o charakterze lokalnym, która jest wyrazem ogromnej odpowiedzialności PZU za bezpieczeństwo mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Dzięki takim projektom PZU wypełnia zobowiązania wobec wszystkich grup interesariuszy.

Bezpieczne przejście dla pieszych

Bezpieczne przejście dla pieszych

to projekt, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach i skrzyżowaniach.

Partnerzy

pzu Dąbrowa Górnicza Brzeszcze Kołobrzeg Brzeźnica

Czernichów