Mobilność pieszych powinna być zawsze przedmiotem szczegółowo zaplanowanych działań, mających na celu określenie odpowiednich rozwiązań, gwarantujących bezpieczeństwo pieszych, jednocześnie biorąc pod uwagę wszystkie interakcje z innymi zmotoryzowanymi i niezmotoryzowanymi czynnikami.

Dlatego lokalizacja i układ przejścia dla pieszych powinny być kluczowymi elementami kompleksowego systemu mobilności pieszych w ramach planu mobilności całej miejscowości.

Dobra widoczność przejścia dla pieszych powinna być uważana za jedną z najważniejszych wytycznych projektowych, które muszą być spełnione. Przejścia dla pieszych powinny być zaplanowane i zaprojektowane, tak aby uniknąć obecności przeszkód, które ograniczają widoczność między pieszymi a kierowcami.

  • tam gdzie to możliwe, należy bezwzględnie stosować rozwiązania uniemożliwiające parkowanie pojazdów w pobliżu przejścia dla pieszych (np. za pomocą specjalnych zygzakowatych oznaczeń).
  • podobnie należy stosować rozwiązania, które eliminują ograniczenie widoczności pieszych i skręcających pojazdów na skrzyżowaniach; z rogów ulic powinny być usunięte wszystkie przeszkody utrudniające widoczność.

  • należy umieszczać wcześniejsze oznakowania „stopu”, w odległości 6 - 15 metrów przed dojazdem do przejścia dla pieszych, co poprawia widoczność zarówno pieszych i pojazdów na wszystkich pasach ruchu.

  • na dłuższych przejściach dla pieszych powinny być budowane wysepki, w celu unikania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

  • na przejściach dla pieszych powinny być instalowane wysoko odblaskowe znaki drogowe powinny, jak również dodatkowe środki bezpieczeństwa takie jak urządzenia w szczególności poprawiające widoczność nocą.

  • zastosowanie krawężników obniżonych do poziomu drogi, lub przynajmniej podjazd o kącie nachylenia nie przekraczającym 8% zapewni dostępność przejścia dla pieszych oraz umożliwi sprawne pokonanie tego odcinka drogi przez osoby niepełnosprawne

Przejścia dla pieszych powinny być utrzymywane w dobrych warunkach technicznych, odpowiadając na wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. W szczególności powierzchnia dróg w pobliżu przejść dla pieszych powinna być utrzymywana w idealnym stanie, zapewniając maksymalną przyczepność drogi, w przypadku konieczności nagłego hamowania. Przejścia dla pieszych powinny być przedmiotem regularnych przeglądów, w celu wskazania problemów i zidentyfikowania środków dla osiągnięcia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Najważniejszym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo pieszych na przejściach jest zapewnienie wysokiej widoczności w porze nocnej.
Dlatego istotne jest właściwe oświetlanie przejść w nocy.

Bezpieczne przejście dla pieszych

Bezpieczne przejście dla pieszych

to projekt, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach i skrzyżowaniach.

Partnerzy

pzu Dąbrowa Górnicza Brzeszcze Kołobrzeg Brzeźnica

Czernichów