+

Kompendium

Kompendium wiedzy w zakresie oświetlenia przejść - ściągnij plik.
+

Rozwiązanie

Pomoc w doborze oświetlenia - wyślij do nas e-mail.
+

Analiza

Analiza, pomiary oświetlenia i  badania przejść
- wyślij e-mail.

Oświetlenie przejść dla pieszych ma kluczowe znacznie dla bezpieczeństwa pieszych. W ramach projektu „Bezpieczne przejście dla pieszych” sprawdzono losowo wybrane przejścia w zakresie widoczności pieszego przed i na przejściu dla pieszych oraz zostały wykonane pomiary miernikiem luminacji.
Mierzono luminację, czyli jasność widocznego obiektu opierając się na założeniu, że kierowca widzi światło odbite od człowieka w kierunku jego oczu a nie całkowitą ilość światła podającego na pieszego. Wyniki podano w cd/m2 - co w przybliżeniu odpowiada jasności 1 świeczki/m2. Pomiary wykonano z pozycji kierowcy samochodu osobowego w odległości 25m od przejścia. Umieszczone powyżej zdjęcia wykonano z odległości 25m tym samym aparatem fotograficznym, przy tych samych parametrach naświetlania - uzyskano w ten sposób możliwość wizualnego porównania stopnia widoczności tego samego pieszego w różnych warunkach.

Dodatni kontrast jest wtedy, gdy luminacja sylwetki lub innego obiektu jest 3 razy większe niż luminacja tła.

oświetlenie przejścia

Tradycyjne oświetlenie z góry - pieszy w ciemnym ubraniu

  

oświetlenie przejść

Tradycyjne oświetlenie z góry - pieszy w jasnym ubraniu

Pozycja pomiaru Krawężnik
[cd/m2] 
Środek pasa
[cd/m2] 
Środek jezdni
[cd/m2] 
 Rodzaj ubrania
 Jasne ubranie 2,28 2,56 2,42
 Ciemne ubranie 0,27 0,17 0,13

 

Luminancja jezdni: 0,88 [cd/m2]  Luminancja przejścia: 2,17 [cd/m2] Luminancja otoczenia: 0,23 [cd/m2]

Wyniki – przejście jest podkreślone, pieszy w jasnym ubraniu jest widoczny z dodatnim kontraście, pieszy w ciemnym ubraniu nie jest widoczny w dodatnim kontraście.

Ocena – oświetlenie przejścia nie spełnia wymagań normy.

 

oświetlenie przejścia

Tradycyjne oświetlenie z góry LED - pieszy w ciemnym ubraniu

  

oświetlenie przejścia

Tradycyjne oświetlenie z góry LED - pieszy w jasnym ubraniu

Pozycja pomiaru Krawężnik
[cd/m2] 
Środek pasa
[cd/m2] 
Środek jezdni
[cd/m2] 
 Rodzaj ubrania
 Jasne ubranie 0,85 1,41 0,52
 Ciemne ubranie 0,11 0,12 0,10

 

Luminancja jezdni: 0,67 [cd/m2]  Luminancja przejścia: 0,95 [cd/m2] Luminancja otoczenia: 0,27 [cd/m2]

Wyniki – przejście jest podkreślone, pieszy w jasnym ubraniu jest widoczny z dodatnim kontraście, pieszy w ciemnym ubraniu nie jest widoczny w dodatnim kontraście.

Ocena – oświetlenie przejścia nie spełnia wymagań normy, wybór nowoczesnego źródła światła LED nie jest wystarczający do rozwiązania problemu.

 

bezpieczne przejście

Oświetlenie wertykalne - pieszy w ciemnym ubraniu

  

bezpieczne przejście

Oświetlenie wertykalne - pieszy w jasnym ubraniu

Pozycja pomiaru Krawężnik
[cd/m2] 
Środek pasa
[cd/m2] 
Środek jezdni
[cd/m2] 
Rodzaj ubrania
Jasne ubranie 7,80 10,06 11,80
Ciemne ubranie 0,66 0,78 0,92

 

Luminancja jezdni: 0,96 [cd/m2]  Luminancja przejścia: 3,20 [cd/m2] Luminancja otoczenia: 0,27 [cd/m2]

Wyniki – przejście jest podkreślone, pieszy w jasnym ubraniu i ciemnym jest widoczny z dodatnim kontraście.

Ocena – oświetlenie przejścia spełnia wymagania normy, podnosi poziom bezpieczeństwa pieszego.

Bezpieczne przejście dla pieszych

Bezpieczne przejście dla pieszych

to projekt, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach i skrzyżowaniach.

Partnerzy

pzu Dąbrowa Górnicza Brzeszcze Kołobrzeg Brzeźnica

Czernichów