+

Kompendium

Kompendium wiedzy w zakresie oświetlenia przejść - ściągnij plik.
+

Rozwiązanie

Pomoc w doborze oświetlenia - wyślij do nas e-mail.
+

Analiza

Analiza, pomiary oświetlenia i  badania przejść
- wyślij e-mail.

Na początek trochę statystyki i cytatów z dwóch ostatnich raportów KG Policji na temat wypadków drogowych z lat 2013 i 2014.
„Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym. Zwiększona liczba wypadków w miesiącach jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wcześnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej widoczni. W miesiącach zimowych odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi.” 

Porównajmy liczby – raport za rok 2013 publikuje następujące dane:

  • „VII. 1. Bezpieczeństwo osób pieszych
    W 2013 roku odnotowano 9 489 wypadków z udziałem osób pieszych (26,5% ogółu), w których zginęło 1 147 osób (34,2% ogółu), a 9 004 odniosły obrażenia ciała (20,4% ogółu).
    W większości poszkodowanymi byli sami piesi 1 140 zabitych i 8 802 ranne, którzy swoim zachowaniem często powodowali duże zagrożenie. W omawianym roku spowodowali oni 8,9% zdarzeń z ofiarami w ludziach.
    W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego odnotowano 6 664 wypadki, stanowi to 70,2% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 458 osób (40,1% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 6 726 osób (76,4% ogółu rannych pieszych).
  • Wypadki drogowe i ich skutki w miejscach ruchu pieszych
Wybrane miejsca ruchu pieszych Wypadki Zabici Ranni
Przejście dla pieszych 3 400 232 3 411
Skrzyżowanie 2 675 182 2 713
Chodnik, droga dla pieszych 397 27 406
Pobocze 114 14 120
Przystanek komunikacji publicznej 78 3 76

 

Natomiast w raporcie za rok 2014 znajdujemy:

  • „W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego odnotowano 6 700 wypadków, stanowi to 73,6% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosły 522 osoby (46,8% ogółu zabitych pieszych), ranne zostały 6 682 osoby (79,6% ogółu rannych pieszych).”
  • Wypadki drogowe i ich skutki w miejscach ruchu pieszych
Wybrane miejsca ruchu pieszych Wypadki Zabici Ranni
Przejście dla pieszych 3 540 279 3 487
Skrzyżowanie 2 596 197 2 584
Chodnik, droga dla pieszych 382 21 436
Pobocze 88 15 84
Przystanek komunikacji publicznej 94 10 91


Podsumowanie umieszczone w raporcie za rok 2014 przedstawia się następująco:

„Liczba wypadków na przejściach dla pieszych malała od 2007 do 2010 roku, w 2011 roku liczba ta wzrosła o 105, a w 2012 w porównaniu z 2011 rokiem ponownie zmniejszyła się o 70, w 2013 roku wzrosła o 58 w porównaniu z 2012 rokiem. W 2014 roku liczba wypadków wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 140, co budzi niepokój, gdyż przejście dla pieszych w swej istocie gwarantować powinno tym uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Jednakże w wielu przypadkach sami piesi wchodzą na przejście bezpośrednio przed pojazdem.
Udział procentowy wypadków w tych miejscach w stosunku do liczby wypadków z pieszymi systematycznie rósł z 29,8% w 2001 roku do 30,4% w roku 2005. W roku 2006 zmniejszył się do 27,4%, w 2007 i 2008 wyniósł 28,5%, w 2009 roku zanotowano wzrost do 29,4%, w 2010 r. minimalny spadek 29,3%. W 2011 r. nastąpił wzrost do 30,4%, w 2012 r. do 32,4%, w 2013 r. do 35,8%, a w 2014 r. do 38,9%.”

Wypadki drogowe na przejściach dla pieszych w latach 2005-2014

wypadki na przejściach dla pieszych

W latach 2005 – 2014 liczba pojazdów silnikowych wzrosła o ponad 50%, natomiast w ciągu ostatnich trzech lat ilość wypadków, osób rannych i zabitych ogółem spada. Widać, że działania przynoszą skutek, widać wpływ poprawy infrastruktury i innych działań.

Tendencja na przejściach dla pieszych jest odwrotna – ilość wypadków w ciągu ostatnich 3 lat rośnie. Oznacza to, że niewłaściwie oceniono zagrożenia oraz, że nie zostały przygotowane odpowiednie działania prewencyjne. Polska ma od lat jeden z najgorszych w Europie wskaźnik wypadków na przejściach dla pieszych. Razem z Rumunią, Litwą i Łotwą zaliczamy się grupy krajów o największym poziomie ryzyka dla pieszych.

Opierając się na naszej wiedzy praktycznej i doświadczeniach z innych krajów można tą statystykę poprawić. Na ile znacząco – to w głównej mierze zależy od czytelników tej strony i ich chęci zaangażowania się.

Bezpieczne przejście dla pieszych

Bezpieczne przejście dla pieszych

to projekt, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach i skrzyżowaniach.

Partnerzy

pzu Dąbrowa Górnicza Brzeszcze Kołobrzeg Brzeźnica

Czernichów