+

Kompendium

Kompendium wiedzy w zakresie oświetlenia przejść - ściągnij plik.
+

Rozwiązanie

Pomoc w doborze oświetlenia - wyślij do nas e-mail.
+

Analiza

Analiza, pomiary oświetlenia i  badania przejść
- wyślij e-mail.

Każdy z doświadczenia wie, że widzenie w nocy jest trudniejsze niż przy dobrym oświetleniu. Rozwinięcie tego oczywistego zdania w bardziej precyzyjny, oparty na nauce wywód jest trudny dla odbiorcy i niekonieczny na tym etapie. Można oprzeć się na wiedzy praktycznej, opisanej w normach.
Polska Norma PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. Cześć 2 – Wymagania oświetleniowe w informacyjnym załączniku B dotyczącym przejść dla pieszych opisuje wymagania oświetleniowe. Polska norma zakłada dwie sytuacje:

  • przy wystarczająco wysokim poziomie luminacji jezdni można tak rozmieścić oprawy, aby piesi byli widoczni w dobrym ujemnym kontraście oświetleniowym
  • w innych sytuacjach należy zastosować dodatkowe oprawy zapewniające dodatni kontrast oświetleniowy oraz nie oślepiające kierowców.

Oprócz tego norma daje inne, ogólne i dość oczywiste zalecenia nie precyzując ich w żaden inny sposób.

kontrast negatywny    kontrast pozytywny

Trywializując – kontrast ujemny jest wtedy, gdy sylwetka jest widoczna jako cień na oświetlonym tle, dodatni, gdy jest bardziej widoczna niż tło.

W naszych działaniach oświetleniowych chcemy zapewnić właściwy w danej sytuacji kontrast dodatni.
 

Bezpieczne przejście dla pieszych

Bezpieczne przejście dla pieszych

to projekt, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach i skrzyżowaniach.

Partnerzy

pzu Dąbrowa Górnicza Brzeszcze Kołobrzeg Brzeźnica

Czernichów